Članstvo u Klubu za podršku poduzetništvu žena općine Žepče


Pozivamo žene vlasnice biznisa (d.o.o i obrta), kao i sve druge zainteresirane žene koje rade u okviru kućne radinosti, da postanu članice Kluba za podršku poduzetništvu žena općine Žepče.

Dana 17.12.2020. Općinski načelnik Mato Zovko potpisao je Deklaraciju o osnivanju Kluba za podršku poduzetništvu žena općine Žepče. Osnivanje Kluba za podršku poduzetništvu žena Žepče je inicirano od strane Udruženja poslovnih žena u BiH a podržano od strane Općine Žepče, Općinskog načelnika i Razvojne agencije Žepče, kao tehničkog koordinatora.

Cilj djelovanja Kluba je unaprjeđenje ambijenta za poslovanje poduzetnica i sudjelovanje u lokalnom planiranju i odlučivanju o razvojnim prioritetima  i razvoj partnerstva.

Članstvo je dobrovoljno, besplatno.

Prijavu možete popuniti na sljedećem LINKU.

Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte tehnički koordinator Kluba Razvojnu agenciju Žepče na broj telefona 032 880 273.