Javni poziv – Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2021. i 2022.


Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika broj: 03-32-3-72/21 od 14.04.2021. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka 2021. i 2022. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava, u skladu sa Programom “Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2021. i 2022. godinu.

Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti:

  • Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja poduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno tri (3) zaposlenika, i koja će zaposliti najmanje (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu ovog Programa.
  • Obrtnici (fizička lica), registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno dva (2) zaposlenika, i koji će zaposliti najmanje tri (3) nova zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu Programa.

Pravo na dodjelu sredstava imaju pravna i fizička lica iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili
registriranu poslovnu jedinicu na području:

  • Općina entiteta Republika Srpska i
  • Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde, Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf/Uskoplje, Vitez, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

Cjelokupan tekst javnog poziva sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti u nastavku.

JAVNI-POZIV-Investicije-2021-2022-godina

Program-Investicije-2021-2022-godina

Prijavni-obrazac-Obrazac-1

Biznis-plan-sa-Finansijskim-planom-ulaganja

Izjava-Objedinjeno-Obrazac-3-o-spremnosti-zaposljavanja-Investicije-2020-2021

Izjava-Obrazac-4-o-sufinansiranju-JP-investicije-2020-2021

Izjava-Obrazac-5-o-obezbjedjenju-dodatnih-sredstava-DB-JP-investicije-2020-2021

Izjava-Obrazac-6-o-trenutnom-broju-zaposlenih-povratnika-DB-JP-investicije-2020-2021

Izjava-Obrazac-7-o-opis-dosadasnjih-aktivnosti-u-procesu-povratka-DB-JP-investicije-2020-2021