Javni poziv ZDK za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava


JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona

Pozivaju se privredna društva koja su registrirana na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona. ASA Banka d.d. Sarajevo (bivša IK Banka d.d. Zenica, u daljem tekstu „Banka“) je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte (u daljem tekstu „Služba“) će zaprimati obrađene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kriterijima utvrđenim aktima Službe te redovno obavještavati Banku o odluci o davanju suglasnosti za dodjelu kredita.

I Vrsta privrednih društava koja mogu biti korisnici kredita:

 • Mala i srednja privredna društva
 • Privredna društva koja namjeravaju započeti sa radom na području Zeničko-dobojskog kantona, tj. pokrenuti ili razviti poduzetničku aktivnost registriranu na području Zeničko-dobojskog kantona.

II Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom ili uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona iz Klasifikacije djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10), a to dokazuju registracijom. Pod proizvodnom ili uslužnom djelatnošću iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se slijedeće djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10):

 • Područje C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 • Područje E SNABDIJEVANJE VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
 • Područje F GRAĐEVINARSTVO
 • Grana 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila
 • Područje H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
 • Područje I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
 • Oblast 62 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima
 • Oblast 63 Informacijske uslužne djelatnosti
 • Područje M STRUČNE NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
 • Oblast 80 Zaštitne i istražne djelatnosti
 • Oblast 81 Usluge u vezi sa upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
 • Razred 82.92 Djelatnosti pakovanja
 • Razred 93.11 Rad sportskih objekata
 • Razred 93.13 Fitnes centri
 • Razred 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
 • Oblast 95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo.

Detaljan tekst javnog poziva možete pročitati klikom na sljedeći LINK.

Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta Kreditno garancijskog fonda i nalazi se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.