LEF podržao Nacrt budžeta/proračuna Općine Žepče za 2022. godinu


U petak, 10.12.2021. godine održana je VII po redu sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče u aktualnom sazivu. Na sjednici je razmatran Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2022. godinu, Izvještaju o radu LEF-a u 2021. godini. Sjednica je bila prilika i da se izvrši prezentacija projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti-PREPS“.

Općinski načelnik Mato Zovko, napravio je uvodno izlaganje o Nacrtu budžeta/proračuna Općine Žepče za 2022. godinu istaknuvši da je budžet/proračun za 2022. godinu planiran u iznosu od 9,9 milion KM što je uvećanje od 13% u odnosu na prethodnu godinu. Također je naglasio da je 39% budžeta usmjereno na kapitalna ulaganja shodno Planu kapitalnih investicija Općine Žepče.

Pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, također je pojasnio detalje u vezi sa budžetom osvrnuvši se sa strukturu prihoda i rashoda. Nakon kraće diskusije i odgovora na pitanja poduzetnika, LEF se potvrdno izjasnio i jednoglasno podržao Nacrt budžeta/proračuna Općine Žepče za 2022. godinu.

Projekt “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti-PREPS“ predstavila je Blaženka Mamić istaknuvši da je projektni tim svakodnevno na raspolaganju poduzetnicima za njihove prijedloge i preporuke kako bi se projektne aktivnosti usmjerile u pravcu koji će dati najveću korist kako građanima tako i poduzetnicima.

LEF je također usvojio Izvještaj o radu za 2021. godinu sa zaključkom da se u Plan rada za 2022. godinu uvrste precizni ciljevi rada a predloženo je, također, da se radi na dodatnoj promociji lokalnih kompanija kroz definiranje mehanizma nagrađivanja poslovne izvrsnosti u Općini Žepče.

Direktorica Razvojne agencije Branka Janko upoznala je članove LEF-a o reviziji Integrirane strategije razvoja Općine Žepče te  izradi  Lokalnog ekološkog akcionog plana za period 2022. – 2027. također je prisutne upoznala sa radom i postojanjem Kluba za podršku poduzetništvu žena Žepče i pozvala poslovnu zajednicu kao i udruženja poduzetnika na suradnju s Klubom.