Podrška razvoju start up (početnog biznisa) povratnika


Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i  izbjeglicama  iz Bosne  i Hercegovine  (,Sluzbene  novine  FBiH”,  broj:  15/05),  i Programa – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika  broj: 03-32-3- 41 /20 od 16.03.2020 g., a u   cilju  planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020 godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV za učešće u  programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2020. godini

 I  – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim poduzetnicima i MSP (malim i srednjim poduzećima) za sufinanciranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

 • Obrtnici/samostalni poduzetnici i MSP:
  1. koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti;
  2. koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
  3. čiji su vlasnici ili osnivači povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području općina Federacije Bosne i Hercegovine, definiranih u stavu (2) ovog Programa ili povratnici iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske;
  4. koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog poziva;
  5. koji su danom apliciranja registrirani po važećim zakonskim propisima
    1. obrtnici/samostalni poduzetnici registrirani u općini povratka
    2. MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
  6. koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje vlastitog biznisa.

Dokazi:

 • Rješenje o registraciji. (Original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca);
 • Potvrda/uvjerenje o ostvarenom povratku u prijeratno prebivalište za vlasnika ili osnivača obrta/poduzetnika ili MSP, izdato od strane nadležnog organa za općinu povratka, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija).;
 • Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta za vlasnika ili osnivača obrta/poduzetnika ili MSP, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
 • Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan prijave na javni poziv, izdata od nadležne Poreske uprave.(original ili ovjerena kopija);
 • Biznis plan (detaljno razrađen plan ulaganja i očekivani rezultati u naredne 2 godine), potpisan i ovjeren od strane aplikanta.

Napomena: Ukoliko je više lica osnivač ili vlasnik obrta/poduzetnik ili MSP-a u tom slučaju sva lica moraju dostaviti Potvrde o povratku i Izvještaj iz CIPS evidencije.

Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:

 • čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
 • koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, dopunske ili dodatne djelatnosti niti komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i zadruge.

Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti iz stava (1) ovog člana ako ispunjavaju navedene uslove i imaju registrovanu djelatnost:

  1. na području općina entiteta RS-a i
  2. na području sljedećih općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Teočak,  Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

Ukoliko podnosilac prijave ne ispunjava naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje.

Detaljan javni poziv sa svim pratećim dokumentima možete preuzeti u nastavku: