Projekt LIR: Javni poziv za podršku realizaciji novih investicija


U okviru projekta „Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Europska unija (EU), objavljuje se “Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta “Lokalni integrirani razvoj”.”

Ovaj poziv za iskazivanje interesa će omogućiti investitorima koji su zainteresirani za ulaganja u IT sektor u BiH, da zajedno sa projektom LIR osiguraju realizaciju novih investicija u cilju ekonomskog rasta, stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti i kreiranja novih radnih mjesta i prihoda. Investitori isključivo mogu biti pravna lica.

S tim u vezi, projekt LIR će podržati realizaciju novih investicionih projekata u IT sektoru isključivo u partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS). Prednost pri odabiru imat će projekti koji su izvozno orijentirani te planiraju stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta.

U okviru ovog javnog poziva, podrška realizaciji novih investicija od strane projekta LIR će biti pružena kroz:

  • Prioritetnu oblast 1: Investicije u tehnološko unapređenje poduzeća, unapređenje kvalitete proizvoda, diversifikaciju proizvodnje i standardizaciju poslovanja i poslovnih procesa;
  • Prioritetnu oblast 2: Prekvalifikacija i dokvalifikacija novih radnika radi postizanja višeg stepena produktivnosti i stvaranja radnih mjesta.

Popunjen obrazac projektnog prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu, uvezane sa numeriranim stranicama. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti naziv poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira – “Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj“.” Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave te naglasiti sljedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je četvrtak, 05. juli 2018. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzete u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom javnog poziva u predmetu poruke putem e-mail adrese: registry.ba@undp.org

U nastavku možete preuzeti javni poziv i prijavne obrasce: