U 2021. završena dva projekta sa USAID/WHAM


U prošloj godini, tijekom perioda travnja do prosinca 2021. godine, Razvojna agencija Žepče provodila je aktivnosti u okviru dva projekta koji su podržani od strane USAID/WHAM projekta . Radi se o projektima koji su fokusirani na obuku radne snage za potrebe poslodavaca u općini Žepče a koje su izrazile svoje potrebe i interes da sudjeluju kao korisnici projekta.

Pored teoretske nastave, praktična obuka je provedena u nekoliko žepačkih kompanija koje su zadovoljile potrebne kriterije za obavljanje prakse u svojim pogonima. Sa polaznicima su radili iskusni stručnjaci u oblastima koje su bile predmet obuke i koji su odgovorno i na zadovoljstvo polaznika prenijeli im potrebno znanje i vještine koje će im pomoći u bržem zapošljavanju. Većina kompanija je nakon obuke i zaposlila polaznike koji su pokazali interes za rad i zadovoljili potrebne kriterije zapošljavanja u domaćim kompanijama.

„Pohađao sam obuku za šivače u kompaniji Bontex d.o.o. Maglaj. Veoma sam zahvalan na ponuđenoj obuci RAŽ-u i WHAM-u, izjavio je Emin Bašić, polaznik iz Maglaja. „Trener je bio izuzetno susretljiv i dao je svoj maksimum tokom obuke, a sve kako bi polaznici naučili sve tehnike šivanja. Nadam se da će mi stečeno  znanje i iskustvo pomoći na tržištu rada i povećati moju konkurentnost prilikom tražanja posla“, dodao je  Bašić.

Za Mahira Čamdžića iz Žepča obuka u kompaniji „Tisakomerc“ bila je prilika da nauči nove načine u zavarivanju koji će mu dobro doći u budućem radu. „U budućnosti sam zainteresiran za obuku iz AutoCAD-a čime bih upotpunio stečena znanja“ kaže Mahir Čamdžić.

U okviru projekata „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ i Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja“ provedene su obuke za IT Help desk, Software tester i web i grafički dizajn iz oblasti IT sektora, obuke za CNC operatera, bravara i zavarivača iz oblasti metalne industrije, CNC programera, CNC operatera i sušioca iz oblasti drvne industrije te obuka za šivače u oblasti tekstilne industrije.

Praktični dio obuke proveden je u poduzećima Tisakomerc d.o.o. Žepče, Saga d.o.o. Žepče, Jifeng Automotive Interior BH d.o.o. Žepče, Cuspis d.o.o. Brčko, Bontex d.o.o. Maglaj, Elchy-Tex d.o.o. Žepče i Centru poslovnih kompetencija Žepče u Bistrici koji čini odjel Razvojne agencije Žepče.

U obukama je sudjelovalo 147 polaznika od čega je njih 83 steklo zaposlenje u firmama koje su sudjelovale u projektu. Elmedina Bašić je pohađala obuku IT Helpdesk koja se provodila od strane kompanije “Cuspis“ d.o.o.

Prema njenim riječima, praktični dio obuke je bio veoma interesantan i koristan, stekla sam uvid u to kako funkcionira sistem IIZIS i e-Recept. „Mislim da smo stekli dobro osnovu za zapošljavanje u firmi koja se ovim bavi“, zaključuje Elmedina.

Obuku u kompaniji Elchy-Tex pohađala je Nadira Mujić iz Žepča koja je za obuku doznala preko Biroa Žepče i odlučila da se prijavi. „Veoma sam zadovoljna treningom, uspješno sam savladala sve faze šivanja te smatram da sam spremna za samostalan rad u proizvodnji. „U periodu od 07.06. do 16.07.2021. godine bio sam polaznik obuke za CNC programera koja je održana u kompaniji Saga d.o.o. Žepče u suradnji sa Razvojnom agencijom Žepče. Ova obuka mi je pomogla da utvrdim i proširim razinu vlastitog znanja kroz teoriju i praktični rad. Nadam se da će poslodavci prepoznati moje stečeno znanje i da ću nastaviti raditi u ovoj oblasti“, kaže Boris Kremenjaš.

Ovakve i slične projekte Razvojna agencija Žepče i Centar poslovnih kompetencija Žepče planiraju nastaviti i u budućem radu jer se problem educirane radne snage, s određenim znanjem i vještinama uočio kao jedan od najvećih problema poslovne zajednice u BiH, a do tada Vas pozivamo da se prijavite i drugim obukama koje organiziramo.