Anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u općini Žepče


Razvojna agencija Žepče, kao i prethodnih godina, provodi anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u općini Žepče, s ciljem kontinuirane komunikacije sa privatnim sektorom i prikupljanjem informacija i smjernica za poboljšanje usluga javnog sektora.

Anketa je u online formi, za njeno popunjavanje je potrebno najviše 10 minuta a istu možete popuniti klikom na link:

ANKETNI UPITNIK ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA I OBRTNIKE – OPĆINA ŽEPČE 2023 – Google obrasci

Pozivamo sve kompanije da se popune dostavljenu anketu čime će doprinijeti poboljšanju usluga javnog sektora a svojim prijedlozima ukazati na mogućnosti lokalnog nivoa u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u općini Žepče.