Branka Janko: e-sajam.ba prva online platforma za promociju poduzeća u BiH


Razvojna Agencija Žepče, uspješno je privela kraju projekat “Jačanje kapaciteta korisnika kroz uspostavu inovativnih i održivih treninga”. U rad je puštena i online platforma e-sajam.ba, što ujedno predstavlja i prvu takvu online platformu za promociju poduzeća razvijenu u BiH. Na ovoj platformi održan je i prvi online sajam tekstila u BiH. O tim temama za naš portal govorila je Branka Janko, direktorica Razvojne Agencije Žepče.

Koliko ste zadovoljni realizacijom posljednjeg projekta i funkcioniranjem nove platforme e-sajam.ba?

Izuzetno smo zadovoljni urađenim poslom, naročito zbog činjenice da smo dobar dio aktivnosti proveli u periodu pandemije korona virusa, ali smo se uspjeli organizirati i provesti sve što je bilo planirano, pa i više od toga. U sklopu projekta učestvovalo je 17 kompanija iz Bosne i Hercegovine iz sektora tekstila, metaloprerade, drvoprerade, plastike, prehrambene industrije i turizma, a za njihove radnike organizirani su specijalistički treninzi. Razvijeno je 7 modula obuka koje će biti stalna ponuda Centra poslovnih kompetencija koji djeluje u sklopu naše agencije, te je nabavljena vrijedna oprema kojom je zaokružen mini tehnološki park za treninge iz tekstilnog sektora. Sama platforma e-sajam.ba predstavlja puni pogodak jer bilježimo zaista veliku posjetu i interes za ovu platformu, a i prvi sajam tekstila koji smo uspješno održali, omogućio je promociju 15 kompanija i njihovih potencijala.

Što nudi nova platforma e-sajam.ba kada su u pitanju privrednici?

Digitalni kanali komunikacije i promocije nešto su što je odavno prepoznato kao nužnost u daljnjem razvoju privrede. To je naročito došlo do izražaja u vremenu krize uzrokovane pandemijom Covid-19. Platforma „e-sajam.ba“, prije svega, osigurava svim korisnicima nove kontakte sa poslovnim partnerima, kupcima ili dobavljačima. Naša vizija je da „e-sajam.ba“ postane mjesto, ne samo promocije poduzeća iz BiH, već i mjesto gdje će njihovi predstavnici moći komunicirati ne samo između sebe, već i sa svim ključnim donosiocima odluka, što će ovoj platformi dati i dodatnu vrijednost, kao privrednoj platformi na kojoj će se artikulirati prijedlozi i inicijative privrede, a sve s ciljem dodatnog razvoja i stvaranja nove vrijednosti kroz unaprijeđene poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta.

U sklopu Razvojne agencije Žepče djeluje i Centar poslovnih kompetencija jedini takve vrste u BiH, šta točno ovaj centar nudi korisnicima?

Centar poslovnih kompetencija Žepče, od osnivanja krajem 2018. godine, djeluje kao odjel unutar Razvojne agencije Žepče. To je prvi i jedini centar u BiH ovakve vrste, a fokusiran je na razvoj i pružanje specijaliziranih usluga u sektorima drvo prerade i tekstilne industrije. Djelovanje Centra poslovnih kompetencija zasnovano je na triple helix modelu, suradnji privatnog, javnog i znanstveno istraživačkog sektora. Svoje aktivnosti usmjerava na jačanje poduzetničkog duha i kulture kod djece i mladih, promovira društveno odgovorno poduzetništvo i integraciju ranjivih skupina stanovništva sa akcentom na osobe sa invaliditetom. Centar je opremljen najsuvremenijom IT opremom i specijaliziranim softverima, koji omogućuju izradu suvremenih 2D i 3D modela, programiranje i testiranje programskih rješenja u mrežnom okruženju. Osim IT opreme, Centar je opremljen i suvremenom opremom i softverima za dizajn i izradu proizvoda od tekstila, te u sklopu tekstilne radionice omogućuje zaokružen proces od inicijalnog dizajna do finalnog proizvoda.

Općina Žepče jedna je od uspješnijih lokalnih sredina u BiH kada je u pitanju privlačenje investicija i razvoj novih biznisa. Koliko je tome doprinijelo formiranje Agencije kojom rukovodite, s obzirom da ove godine obilježavate deset godina rada?

Agencija je osnovana prije deset godina od strane Općine Žepče, s ciljem da proaktivno djeluje sa ostalim akterima lokalnog ekonomskog razvoja na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i boljih životnih uvjeta za stanovnike općine Žepče. Glavni fokus je na razvoju start-up poduzeća i jačanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz primjenu inovativnih modela razvoja i izgradnju poduzetničke infrastrukture. Do sada je agencija implementirala 24 infrastrukturna i 31 razvojni projekt, ukupne vrijednosti većoj od 8 milijuna KM, organizirali smo poslovna savjetovanja za više od 100 kompanija te educirali više od 800 polaznika u različitim oblastima. Sigurno je da su ove aktivnosti dale dodatnu vrijednost svim drugim aktivnostima koje se provode u Žepču, s ciljem privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta.

Izvor: www.klix.ba