Dijaspora pomaže povećanju investicija u Žepče


U srijedu 28.03.2018.godine, u organizaciji Razvojne agencije Žepče i Općine Žepče, a na inicijativu gđe Susanne Pauli iz Austrije, koja je porijeklom iz Žepča, održana je prezentacija na temu „Mogućnosti povećanja investicije iz Austrije u Bosnu i Hercegovinu“.

Poziv za sudjelovanje upućen je malim i srednjim poduzećima iz sektora drvo i metaloprerada, sektor  tekstila kao i predstavnicima poljoprivrednih zadruga.

Pored predstavnika kompanija iz Žepča, prezentaciji je nazočio općinski načelnik Mato Zovko koji je posredovao u spajanju gđa Susanne sa Razvojnom agencijom Žepče, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije općine Žepče Namik Malićbegović i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Prezentaciju je vodila gđa. Susanne Pauli koja je predstavila ulogu GPS Konzept Austrija u spajanju domaćih kompanija sa kompanijama iz Republike Austrije. Također, pojasnila je mogućnosti zajedničkog investiranja u BiH, mogućim oblicima suradnje kompanija pojedinačno kroz projekte povećanja izvoza, kao i o prednostima za austrijske i bosanskohercegovačke firme. Predstavnici kompanija koje su nazočile skupu su prezentirale svoj rad i očekivanja u vezi sa spajanjem sa austrijskim kompanijama i plasmanu roba i usluga na austrijsko tržište, i dogovorene su konkretne intervencije za svaku od zainteresiranih kompanija.

Općinski  načelnik govorio je o namjerama Općine u poboljšanju uvjeta za poslovanje , dok je pomoćnik načelnika predstavio rad Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče koji je jedan od alata za kvalitetan javno privatni dijalog. Direktorica RAŽ-a je prezentirala kapitalne projekte koji trebaju investicije izvana, a riječ je o gradskoj toplani kao i projektima otpada te energetske efikasnosti. Riječ je bilo i o projektima neformalnog obrazovanja te mogućnostima da se iskustva i znanja iz Austrije prenesu u općinu Žepče u pogledu dual obrazovanja.

U četvrtak 29.03.2018.godine gđa. Susanne Pauli je uz pratnju uposlenice RAŽ-a obišla zainteresirane firme u njihovim poslovnim prostorima gdje su održani individualni razgovori sa direktorima/vlasnicima firmi.