Javni pozivi – Federalno ministarstvo okoliša i turizma


Federalno ministarstvo okoliša i turizma je objavilo sljedeće javne pozive:

  1. TURIZAM – TRANSFER 2024 – KAPITALNI TRANSFERI
  2. TURIZAM – TRANSFER 2024 – TEKUĆI TRANSFERI

Rok za prijavu je 29.05.2024.

Dokumentaciju poziva i tekst možete preuzeti sa sljedećih linkova:

  1. TURIZAM – TRANSFER 2024 – KAPITALNI TRANSFERI | Federalno ministarstvo okoliša i turizma – Bosna i Hercegovina (fmoit.gov.ba)
  2. TURIZAM – TRANSFER 2024 – TEKUĆI TRANSFERI | Federalno ministarstvo okoliša i turizma – Bosna i Hercegovina (fmoit.gov.ba)