Općina Žepče zadržala BFC certifikat


Na osnovu Odluke Regionalnog savjeta BFC mreže a nakon finalne ocjene Verifikacione komisije, Općina Žepče ostaje nosilac prestižnog BFC certifikata. U procesu recertifikacije, Općina Žepče, ostvarila je 93,3 od maksimalnih 100 poena.

Program certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi u skladu sa standardom BFC SEE Edicije III, podrazumijeva 10 kriterija koji se odnose na: strateško planiranje, funkcionalnu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, javno-privatni dijalog, funkcionalan sistem izdavanja građevinskih dozvola, analitičku osnovu za podršku lokalnoj zajednici, aktivnosti na promociji ulaganja, predvidivost troškova i odgovorno upravljanje financijama, praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama, podršku razvoju poduzetništva te adekvatnu infrastrukturu i pouzdane komunalne usluge.

Općina Žepče je BFC certifikat dobila 2015. godine kada se svrstala u red prvih općina koje su i formalno pravno proglašene općinama sa povoljnim poslovnim okruženjem u Bosni i Hercegovini. Ocjenom verifikatora, Općina ostaje nosilac BFC certifikata i u naredne tri godine.