Posjeta poduzeću Geocibalae d.o.o Žepče


Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i Tanja Bojović-Simić, senior expert u Agenciji za strana ulaganja BiH posjetile su poduzeće „Geocibalae“ d.o.o Žepče http://www.geocibalae.com/ gdje su se susrele sa direktorom Dinom Dragunom.

Razgovaralo se o trenutnim aktivnostima i o problemima koji se pojavljuju u radu poduzeća koje je u stranom vlasništvu.  Direktor Dragun je uputio pohvale općinskoj administraciji u Žepču kod pružanja pomoći u procesu registracije poduzeća ali i u kasnijim fazama koje su uslijedile po osnivanju. Najavio je nova upošljavanja i proširenje obima poslovanja u BiH.

Poduzeće „Geocibalae“ d.o.o Žepče je  osnovano  2017. godine  i pruža geodetske i poslovne usluge. Osnovne djelatnosti tvrtke su geodetska i hidrografska izmjera, obrada podataka, snimanje terena iz zraka, usluge fotogrametrija, lidar, hidrografija, gis , a upošljava visokoobrazovani kadar koji posjeduje višegodišnja iskustva na projektima diljem Europe.

Posjeta poduzeću od strane RAŽ-a i FIPE je organizirana u okviru „Aftercare programa“ koji se u suradnji sa IFC-om i FIPOM provodi od početka 2013. godine u BiH.

Koordinator programa za općinu Žepče je Razvojna agencija Žepče.