Pitajte „e-poslovni savjetnik“


E-poslovni savjetnik je web usluga namijenjena je potencijalnim investitorima, predstavnicima dijaspore, zainteresiranim za pokretanje vlastitog biznisa u općini Žepče!

Odgovore na vaša pitanja koja pošaljete putem e-savjetnika dobit ćete u roku od 48 sati.  

Na linku http://www.opcina-zepce.com/e-poslovni-savjetnik popunite upitnik sa traženim podatcima i vašim upitom, te odaberite instituciju kojoj je vaše pitanje upućeno.

Informacije koje tražite ćete dobiti u najkraćem mogućem roku, sa svom relevantnom dokumentacijom kao i za vaš upit relevantnim savjetima i preporukama!

Vaš upit pošaljite što prije!