Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda – FMERI


Cilj Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu, je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kao i poboljšanje okvirnih uvjeta za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje: − Metalna, elektro i automobilska industrija, − Industrija građevinskog materijala i nemetala, − Drvna, papirna i grafička industrija, − Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i − Kemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

Dodjela sredstava vrši se u cilju: − značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, − širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta, − izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koja su usko vezana uz proizvodnju, − nabavke novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju), − nabavka informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji i − pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinženjering).

Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa: − odgodom plaćanja („grace“ periodom) do 12 mjeseci, − godišnjom kamatnom stopom u visini 0,5% i − naknadom za obradu kredita – jednokratno u visini 0,5%. Naprijed navedene troškove snosi korisnik sredstava. Naplaćena redovna kamata i naknada za obradu kredita predstavljaju prihod Banke za komisioni posao.

SREDSTVA PREDVIĐENA ZA DODJELU – Naknada za obradu kredita se plaća unaprijed iz odobrenih kreditnih sredstava korisnika u visini od 0,5%.

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva po Programu za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine. Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni u toku trajanja ovoga Javnog poziva zbog određenih nedostataka, mogu ponovo podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava.

Više na https://www.unionbank.ba/udocs/dokumentacija/Javni-poziv-TRF-2021.pdf