Javni pozivi Ministarstva za privredu ZDK za dodjelu subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima


Ministarstvo za privredu Zeničko – dobojskog kantona, u skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina 04. travnja 2022. objavilo je javne pozive za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2022. godini (subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima).

Sredstva za ovu namjenu planirana su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22), na poziciji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 3.100.000,00 KM.

U skladu sa raspoloživim sredstvima objavljeno je 9 (devet) javnih poziva i to:

  1. Javni poziv za odabir korisnika „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete, patenti)“ za 2022. godinu;
  2. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata;
  3. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
  4. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
  5. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
  6. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
  7. Javni poziv za podršku samozapošljavanja i razvoju start up-a ;
  8. Javni poziv podrška samozapošljavanju i privrednim subjektima u it sektoru za kreiranje i izvoz digitalnih rješenja;
  9. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) financijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva.

Javni pozivi će biti otvoreni 30 (trideset) dana od dana objave na web stranici Kantona, a krajnji rok za dostavu zahtjeva je 05.05.2022. godine, izuzev Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona gdje je Javni poziv otvoren do 30.11.2022. godine i krajnji rok za dostavu zahtjeva je 30.11.2022. godine.