Kroz projekt USAID/WHAM zaposlene 83 osobe u privatnom sektoru općine Žepče


Razvojna agencija Žepče, dana 14.12.2021. godine organizirala je „Prezentaciju rezultata projekata financiranih sredstvima USAID/WHAM programa“. Događaj je upriličen u prostorijama Centra poslovnih kompetencija  u Bistrici kod Žepča.

Događaju su nazočili predstavnici kompanija koje su bile uključene u projekte u okviru USAID/WHAM projekt i to „Saga“ d.o.o., „Tisakomerc“ d.o.o., „Jifeng automotive interior BH“, „Cuspis“ d.o.o., „Bontex“ d.o.o. Maglaj, „Elchy-Tex“ d.o.o. i „NEXT Media“ d.o.o. Maglaj, predstavnici USAID-a i USAID/WHAM projekta, Ministarstva gospodarstva Zeničko-dobojske županije, Federalnog zavoda za zapošljavanje, izvršne i zakonodavne vlasti općine Žepče, Biroa rada Žepče, predstavnici žepačkih poduzeća i obrta. Riječi dobrodošlice uputili su Općinski načelnik Mato Zovko i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Prema riječima implementatora projekta Razvojne agencije Žepče, interes je bio veći od planiranog. „Planirali smo 132 polaznika ali bilo ih je 147.  Raduje nas činjenica da se radi o mladim ljudima, ukupno 102 mlade osobe su bile uključene u projekte od toga 108 žena i 3 osobe s invaliditetom. Zaposlene su 83 osobe. U protekle tri godine provodimo slične projekte i kontinuiranim radom postižemo dobre rezultate. Naši indikatori govore da više od 50 posto polaznika se zaposli na osnovu naših obuka. S ovakvim i sličnim projektima nastavljamo i u budućem radu jer se problem educirane radne snage, s određenim znanjem i vještinama uočio kao jedan od najvećih problema poslovne zajednice u BiH“, istaknula je direktorica Janko.

Poduzeće „Bontex“ d.o.o. Maglaj, u okviru projekta  „Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja“ obučilo je 21 i zaposlilo 11 osoba. Direktorica Admira Bašić naglasila je da projekt ima veliki značaj u vremenu kada se suočavamo sa problemom migracije mladih ljudi koji su radno aktivni, posebno tekstilna industrija u BiH. Kroz projekt smo dobili kvalitetno obučene zaposlenike koji su dodatno motivirani da nastave raditi u našoj kompaniji koja se bavi modnom industrijom koja je izvozno orijentirana gotovo 90 posto na inozemno tržište.

Direktor „USAID/WHAM“ projekta Fuad Ćurčić izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u oba projekta i pohvalio Razvojnu agenciju Žepče koja je ozbiljno pristupila provedbi projekata kao i kompanije koje su potvrdile da su u vrhu renomiranih poslovnih subjekata BiH. Naglasio je da je USAID/WHAM projekt petogodišnji s fondom od dva milijuna i šesto pedeset tisuća američkih dolara. Do sada se radilo s više od 230 poduzeća i zaposleno je 2.000 ljudi, u 60 općina širom BIH. Ćurčić je naglasio  da je globalni problem obuka radne snage oko kojeg moraju  svi raditi na njegovom rješavanju, i to kontinuirano, od formalnog  obrazovanja u srednjim školama i  fakultetima pa do obuke na radu.

Kroz projekt USAID/WHAM provedene su obuke u sektoru metalo prerade, tekstilne i IT industrije u kojima se pokazao deficit kvalificirane radne snage, a poduzeća imaju veliki potencijal za zapošljavanje i razvoj.

Razvojna agencija Žepče zajedno s kompanijama osmislila je model obuka koji je uključivao teoretski i praktični dio koji se provodio u samim kompanijama a jedan dio obuke organiziran je u Centru poslovnih kompetencija, odjelu RAŽ-a u Žepču.

Ukupna vrijednost oba projekta je 373.987,37 KM od čega su grant sredstva 184.042,81 KM, a ostatak je sufinanciran od strane Razvojne agencije Žepče.

Na kraju svečanosti uručene su zahvalnice predstavnicima kompanija, donatoru USAID-u i Federalnom zavodu za zapošljavanje koji je podržao ostale obuke Razvojne agencije Žepče koje su namijenjene nezaposlenim osobama općina Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora.

Iz medija:

Prilog FTV Federacija danas 14.12.2021. (od 23:11)

Radio Žepče

Općina Žepče

Ostale fotografije možete pogledati na sljedećem LINKU.