Održan 6. Gospodarski forum općine Žepče


Ovogodišnji 6. Gospodarski forum općine Žepče, u okviru kojeg je održana prva regionalna konferencija o radu i zapošljavanju, bio je posvećen temi „Rad i zapošljavanje u zemljama tranzicije“ a okupio je brojne predstavnika privatnog i javnog sektora, Službi za zapošljavanje iz Republike Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, udruženja poslodavaca iz Federacije BiH i Republike Srpske, kao i eminentne stručnjake i predstavnike akademske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Organizatori događaja bili su Razvojna agencija Žepče u suradnji sa JU Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije i Federalnim zavodom za zapošljavanje, uz podršku Općine Žepče. Prema riječima organizatora svrha događaja bila je da se doprinese procesu unapređenja oblasti budućeg rada i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Poruke koje su upućene sa ovog događaja bile su da se samo zajedničkim radom i razmjenom ideja, problema i prijedloga rješenja može doći do određenih rezultata koji će se pozitivno odraziti na veći trend zapošljavanja i zadržavanja ljudi u zemlji.

Ovogodišnji 6. Gospodarski forum otvorio je općinski načelnik Mato Zovko koji je izrazio nadu da će dobri primjeri iz okruženja pronaći mjesto i u bosanskohercegovačkom društvu odnosno biti primijenjeni u radu službi za zapošljavanje u oba entiteta u cilju poboljšanja segmenta zapošljavanja. Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko podsjetila je na važnost partnerskog pristupa u pronalaženju rješenja u bilo kojoj oblasti razvoja a posebno u oblasti rada i zapošljavanja. Kao primjer navela je „Triple Helix“ koncept koji se temelji na razumijevanju svih aktera; sveučilišta, države i poslovnog sektora. Da bi to se moglo dogoditi neophodna je transformacija svakog aktera „Triple Helix“ koncepta koji moraju učiti jedan od drugog, naučiti jezike kojima ti sektori govore i naučiti surađivati. „Htjeli to ili ne, sadašnja situacija nas tjera da to primijenimo, svako u svome radu. Zbog sve većeg pritiska mora doći do promjene modela koje primjenjuju institucije na svim razinama, kazala je Janko i podsjetila da se RAŽ opredijelio za primjenu ovoga modela u okviru oblasti neformalnog obrazovanja kroz Centar poslovnih kompetencija Žepče.

Direktor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije Anto Pešić u svom uvodnom obraćanju istakao je važnost organizacije Regionalne konferencije u Žepču sa stanovišta struke s obzirom da je problem nezaposlenosti sveopći i regionalni i da svi traže rješenje za nedostatak radne snage, a koja bi mogla zadovoljiti potrebe gospodarstva. Kako je istaknuto Službe za zapošljavanje u BiH su u procesu reformi i pokušavaju se pronaći najbolji model koji će povezati nezaposlene i poslodavce. Izostaje bolja i kvalitetnija komunikacija među akterima i neophodno je razmjenjivati dobre prakse u regiji u kojoj su države  naslonjene jedna na drugu s obzirom na slične jezike i kulturu. Na izradi kvalitetnih politika u oblasti rada i zapošljavanja trebaju raditi svi zajedno a prije svega oni koji su i najdogovorniji i koji donose zakone u BiH.

U okviru panela pod nazivom „Svrsishodnost aktivnih mjera zapošljavanja“ u kojem su sudjelovali predstavnici JU Služba za zapošljavanje ZDK, grada Tuzle, „Vispak“ dd Visoko, Centra za istraživanje i studije GEA, Udruženje poslodavaca F BIH i Unije poslodavaca Republike Srpske, a moderirao Ranko Markuš, direktor GOPA mbH, naglašena je potreba za nastavkom provođenja obuka za  nezaposlene osoba kojima trebaju nove vještine i kompetencije za današnje gospodarstvo te na potrebu izrade analiza programa subvencija za poslodavce u cilju boljeg praćenja efikasnosti i efektivnosti mjera potpore.

Model koji je uspostavila Republika Hrvatska u oblasti rada i zapošljavanja istaknut je kao dobar i primjenjiv za BiH. Sa panel diskusije na temu „Regionalna suradnja kao način prevazilaženja izazova u oblasti rada i zapošljavanja s fokusom na reforme politika zapošljavanja i primjenu europskih principa u oblasti rada i zapošljavanja“ gdje su govorili predstavnici Agencije za zapošljavanje Republike Sjeverne Makedonije, Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, EURES savjetnica iz Republike Hrvatske Regionalnog ureda zapošljavanja Osijek, Federalnog zavoda za zapošljavanje, GIZ ORF MMS Njemačko društvo za međunarodnu suradnju a moderator panela bila je Nermana Ajanović – Hajdarpašić iz Posao.ba., poručeno je da je ulazak BiH u EU najbolji put u procesu reformi u oblasti rada i zapošljavanja ali i izazov za koji se BiH lakše može pripremiti koristeći iskustva susjednih zemalja.

U sklopu konferencije naučne i stručne radove na temu rada i zapošljavanja prezentirali su doc. dr. Samira Zelenbašić, dipl. ing Amra Kraksner i mr. sci. Željko Petrović. Od strane organizatora a u cilju promocije domaćih proizvoda postavljen je Poslovni izlog domaćih kompanija koja su korisnice sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kao i  štand sa nazivom „Made in Žepče“.

Linkovi Regionalana konferencija o radu i zapošljavanju: