Javni poziv za dostavljanje pisanih radova u području rada i zapošljavanja


Na temelju članka 30. Statuta Razvojne agencije Žepče, članka 4. Ugovora o financiranju organizacije Regionalne konferencije o radu i zapošljavanju između Razvojne agencije Žepče i Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj 224-07/19, Razvojna agencija Žepče objavljuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH RADOVA

U PODRUČJU RADA I ZAPOŠLJAVANJA

na osnovu kojeg će biti odabrani učesnici – predavači Regionalne konferencije o radu i zapošljavanju koja će se održati u četvrtak 17.10.2019. godine u općini Žepče, Hotel  „California“ Brankovići bb, Žepče.

Odabrani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Regionalne konferencije o radu i zapošljavanju koji će se distribuirati relevantnim institucijama i partnerima u Bosni i Hercegovini.

Značaj i uloga

Regionalna konferencija o radu i zapošljavanju ZDK će se održati u sklopu 6. Gospodarskog foruma općine Žepče na temu „Rad i zapošljavanje u zemljama tranzicije“.

Okupit će brojne stručnjake i praktičare u oblasti rada i zapošljavanja, akademsku zajednicu, donosioce odluka, poslodavce i strane donatore koji implementiraju programe za zapošljavanje  iz  Bosne i Hercegovine i  zemalja regiona.

Cilj događaja je doprinijeti procesu unapređenja oblasti rada i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini  i razmijeniti  iskustva i primjere dobre prakse iz zemalja Regiona.

Organizator Regionalne konferencije o radu i zapošljavanju je Razvojna agencija Žepče u partnerstvu sa JU „Služba za zapošljavanje“ Zeničko-dobojskog kantona i financijsku podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Učešće

Potičemo sva pravna i fizička lica, predstavnike akademske zajednice, istraživače, studente, neprofitne organizacije, da dostave svoje radove, istraživanja, eseje i neobjavljene članke a koji su vezani za temu rada i zapošljavanja u BiH, i na taj način doprinesu reformama politika zapošljavanja u BiH u kontekstu implementacije evropskih principa u oblasti rada i zapošljavanja.

Tematska oblast

Dostavljeni radovi trebaju identificirati aktualne trendove u oblasti rada i zapošljavanja, dati smjernice za harmonizaciju između obrazovnog sistema i tržišta rada u BiH, modernizaciju rada i uloge Službi za zapošljavanje u BiH ali i dati druge preporuke za poboljšanje stanja na tržištu rada i poticanje zaposlenosti.

Forma za dostavljanje radova

Radovi sa sažetcima trebaju biti napisani na jednom od BHS jezika, u Arial fontu, veličine 11 pts, dužine 2 – 4 stranice sa proredom 1,5 uz napomenu da, u slučaju dostavljanja istraživanja na temu rada i zapošljavanja, autor dostavlja sažetak istog. Dostavljeni radovi moraju slijediti harvardski način citiranja i referenciranja.

Na istoj stranici sa sažetkom navesti puna imena autora, zvanje/a i kratku naraciju o biografiji – formalnom obrazovanju, stručnim i naučnim postignućima autora (ne ulazi u prethodno propisani raspon stranica rada).

Dostavljanje radova

Radovi se dostavljaju putem e mail-a razepce@gmail.com najkasnije do 15.09.2019.  godine.

Uz radove poslati:

  • Kratak naslov rada (verzija naslova koja će biti objavljena u programu Konferencije, maksimalan broj znakova je 60),
  • Power point prezentaciju (maksimalno 10 slajdova, u trajanju od 20 minuta),
  • CV i fotografiju autora.

Radove koji budu pristigli poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Odabir radova

Pregled radova i njihovu selekciju  će vršiti Organizacioni odbor Regionalne  konferencije za o radu i zapošljavanju.

Autorima čiji su radovi prihvaćeni, do 30. septembra/rujna 2019. godine dostaviti će se informacije o konačnoj selekciji.

Putni troškovi i hotelski smještaj za po jednog prezentatora/autora odobrenih radova biti će pokriveni od strane organizatora.

Elektronska verzija zbornika radova će biti objavljena na web stranici Razvojne agencije Žepče, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje ZDK.

Kontakt podaci

Više informacija možete dobiti na e mail: razepce@gmail.com, tel/fax 00387 32 880 273.