Održana sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče


U utorak, 19.05.2020. godine, održana je treća ovogodišnja sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Sastanku su prisustvovali općinski načelnik Mato Zovko, predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović, pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, menadžerica za MSP sektor u RAŽ-u Berina Grahić Mudželet, predstavnik tvrtke Greiner Aerospace d.o.o. Branimir Bisčić, direktor poduzeća K-projekt d.o.o. Nikola Borovac, direktorica LS ECON d.o.o. Sabina Spahić, vlasnik poduzeća Napredak promet d.o.o. Marko Filipović, direktor poduzeća TISA Komerc d.o.o. Nagib Mujkić i predstavnik poduzeća Velbos d.o.o. Almir Šečić.

Sjednicu je otvorio Namik Malićbegović, pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije. Na dnevni red je predložio 5 točaka: 1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice, 2. Prijedlog odluke o saniranju pandemije uzrokovane virusom COVID-19, 3. Informacija o vanjsko-trgovinskoj razmjeni Općine Žepče, 4. Informacija o zadovoljstvu privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u 2019. Godini 5. Informacija o rezultatima provedenog istraživanja negativnih posljedica virusa COVID-19.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, kao i zapisnik prethodne sjednice. O drugoj točci dnevnog reda se osobito diskutiralo, a svi prisutni su pohvalili Prijedlog općinske odluke, kojom se sva poduzeća i obrti s područja općine kojima je zabranjen rad tijekom proteklih 2 mjeseca oslobađaju općinskih pristojbi u visini od 100%, odnosno općinskih naknada (komunalne naknade, vatrogasne naknade i komunalne takse) na godišnjoj razini. Članovi LEF-a su dali preporuku Općinskom vijeću Žepče da usvoji odluku Općinskog načelnika o izmjeni općinskih propisa u cilju osiguranja pomoći gospodarstvenicima općine Žepče za ublažavanje posljedica nesreće uzrokovane pojavom korononavirusa.

Informacije po točkama 3.,4., i 5. su jednoglasno prihvaćene i ocijenjene su kao dobar temelj za izradu daljnjih prijedloga intervencija za MSP sektor u općini Žepče. S tim u vezi je zaključeno da se krajem lipnja/juna mjeseca provede anketiranje u sektorima koji su od značaja za općinu Žepče kako bi se sagledalo postojeće stanje za ukupno gospodarstvo. Anketiranje će provesti RAŽ u suradnji sa Službom za gospodarstvo i financije općine Žepče.

Predstavnici lokalnih tvrtki su se na ovoj sjednici usuglasili i o upućivanju inicijative Vladi Federacije BiH, kao doprinos nastojanjima brojnih udruga poduzetnika i poslodavaca za promjenu roka u plaćanju PDV-a. Razvojna agencija Žepče je zadužena za izradu dokumenta kojim poduzetnici općine Žepče traže od Vlade Federacije odgodu plaćanja PDV-a.