Potpisan ugovor za implementaciju projekta „Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja“


U dvorani OV Žepče dana 30.08.2021. godine, je potpisan ugovor o dodjeli sredstava Razvojnoj agenciji Žepče za projekt “New skills for new employment opportunities” (Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja) koji financira USAID, kroz WHAM Activity, program jačanja radne snage i pristupa tržištu.

Kroz projekt je planirana organizacija treninga radne snage za tekstilni i IT sektor u kojima će sudjelovati najmanje 74 osobe. Ugovor je ispred RAŽ potpisala direktorica Branka Janko, a ispred IESC-a Fuad Ćurčić direktor projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 160.44,45 KM, od čega je iznos granta 82.511,59 KM, dok na sufinanciranje aplikanata i doprinos kompanija sudionica u projektu spada iznos od 77.931,86 KM. Projekt će se implementirati u periodu 01.09.2021. – 31.12.2021. godine, i planirano je da se kroz njega obuče 74 nezaposlena polaznika, od kojih će 68 proći obuke za šivače i 6 obuke za grafički dizajn.

Ono što je za svaku pohvalu je to da će kroz obuke nova znanja i vještine steći 50 mladih osoba. Naime, obuke će se organizirati za nezaposlene osobe i studente završnih godina srednjih tekstilnih škola, te studente koji se obrazuju za zanimanje grafičkog i web dizajnera, a u suradnji sa srednjim školama u Žepču i Maglaju. Studenti koji prođu obuku u tvrtkama imat će priliku osposobiti se za specifične radne operacije i zadatke prema potrebama tvrtki i na taj način će postići radno mjesto i steći radno iskustvo – kazala je direktorica RAŽ Branka Janko.

Razvojna agencija Žepče će u okviru Centra poslovnih kompetencija organizirati obuke za šivače u Jifeng Automotive Interior BH Ltd Žepče, Elcxy Tex d.o.o. Žepče i Bontex Maglaj, dok će obuku za grafički dizajn polaznici imati u tvrtki NEXT Media Ltd Maglaj. Projektom je planirano da se zaposle 52 osobe. 

USAID WHAM projekat pruža bespovratnu financijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim poduzećima u BiH iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacijskog sektora.