RAŽ potpisao ugovor o pružanju mentoring usluga


Razvojna agencija Žepče potpisala je ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o pružanju mentoring usluga za dvije kompanije koje su odabrane na osnovu javnog poziva za 2019. godinu za “Pružanju mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva”.

Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim poduzećima koji se bazira na iskustvima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Riječ je o nefinancijskoj tehničkoj podršci za mala i srednja poduzeća u Federaciji BiH.

Besplatan program mentoringa podrazumijeva 50 sati mentoring procesa u periodu od šest mjeseci, koji se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba firmi kao korisnika mentoring usluga.

Razvojna agencija Žepče je jedna od  potpisnica Protokola o suradnji u svrhu implementacije projekta „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ kojeg su potpisali predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Sarajevska razvojna agencija – SERDA, Agencija za razvoj općine Tešanj TRA, Razvojna agencija Zavidovići i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona RAUSK.

Razvojna agencija Žepče ima četiri certificirana konzultanta za pružanje mentoring usluga za MSP sektor što će omogućiti proširenje dosadašnjeg seta usluga za mala i srednja poduzeća koji omogućava dijagnosticiranje stanja poslovanja I planiranje aktivnosti za budući rast kompanija u BiH.

09.01.2020.Vijest Večernji list