INFO DAN – Prezentacija kreditnih sredstva Razvojne banke FBiH


Razvojna agencija Žepče zajedno sa Razvojnom bankom Federacije BiH poziva vas na prezentaciju novih, još povoljnijih, kreditnih linija namijenjenih poduzetnicima, obrtnicima i investitorima.

Info dan će se održati u ponedjeljak, 10.02.2020. godine s početkom u 11:00 sati u Sali Općinskog vijeća Žepče.

Ovaj događaj je prilika da se bolje upoznate sa kreditnim linijama koje nudi Razvojna banka FBiH, i u direktnom razgovoru s predstavnicima ove banke dobijete potpune informacije o uvjetima i mogućnostima kreditiranja koji trebaju za vaše poslovanje.

Broj mjesta je ograničen, te stoga pozivamo sve zainteresirane koji žele prisustvovati ovom događaju da potvrde svoje prisustvo do četvrtka, 06.02.2020, do 16:00 sati na email razepce@gmail.com ili na telefon RAŽ-a 032 880 273.

Trenutne linije Razvojne banke koje će biti predstavljene:

Kreditne linije za izvoznike

 1. Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava za izvoznike
 2. Kreditna linija za financiranje pripreme izvoza
 3. Kreditna linija za dugoročno financiranje izvršenog izvoza na revolving osnovi

Dugoročni investicijski krediti

 1. Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava
 2. Kreditna linija za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje
 3. Kreditna linija za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje uz grant sredstva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 4. Kreditna linija za dugoročno financiranje mikrobiznisa – obrt
 5. Kreditna linija za financiranje investicionih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH
 6. Kreditna linija za dugoročno financiranje malih poduzeća, poduzetništva i obrta putem mikrokreditnih fondacija

Kreditne linije iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje

 1. Kreditna linija za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja
 2. Kreditna linija za održavanje zaposlenosti

Kreditne linije tekućih sredstava

 1. Kreditna linija za dugoročno financiranje tekućih sredstava
 2. Kreditna linija za kratkoročno financiranje tekućih sredstava

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Razvojnu agenciju Žepče, kontakt osoba Marijana Tomić, stručni suradnik za rad s MMSP i dijasporom.