Uspješno završena 3. Start up akademija Žepče


Razvojna agencija Žepče uspješno je provela ciklus obuka u okviru 3. Start up akademije Žepče 2021. godine za 10 polaznika. Radi se o mladim osobama koje su se odlučile na pokretanje vlastitog biznisa u općini Žepče. Polaznici su uz pomoć stručnjaka, u okviru četiri  modula obuka, stekli znanja i vještine koje su im potrebne za upravljanje biznisom.

Sa polaznicima je rađeno na razradi njihovih poslovnih ideja  i  izradi  poslovnih planova koji su od važnosti za analizu o ulaganju u posao,  budućim rezultatima poslovanja, te o mogućim rješenjima za potencijalne rizike koji se mogu stvoriti s vremenom. Osim što predstavlja temeljni dokument u poslovanju, poslovni plan važan je i zbog samog poduzetnika a zahtijeva se kod ishodovanja kredita kod banaka, fondova i slično. Sa polaznicima je rađeno i u okviru modula „Financijsko upravljanje biznisom i validacija kupaca“, „Marketing i prezentacijske vještine“, kao i „ Zakonodavni okvir i pravni oblici poduzetništva“.

Nakon uspješno provedenih obuka u okviru planiranih modula i izrade poslovnog plana, svaki od polaznika imamo je priliku da odabere mentore u području  poslovanja kojim se namjerava baviti i da sa odabranim poduzetnicima porazgovaraju na temu svojih biznisa. Polaznici su iz prve ruke dobili informacije o mogućim rizicima poslovanja ali i rješenjima koji su im na dohvat ruke, a ujedno je ostvarena međusobna suradnja između polaznika i mentora za period budućeg poslovanja start up biznisa. Nova znanja i kompetencije stečene u području poduzetništva za sve polaznike bit će verificirane i od strane Biroa rada Žepče.  Završni događaj bila je dodjela certifikata o završenoj „Start up akademiji Žepče 2021.“ za one polaznike koji su  uspješno završili radne zadatke u okviru modula obuke. Razvojna agencija Žepče nastavit će sa pružanjem podrške start up poduzetnicima kroz pronalaženje financijskih sredstava za osnivanje i pokretanje vlastitih biznisa tako i kroz stručnu i tehničku pomoć tijekom godine dana inkubacije novih biznisa.

Prenosimo neke od izjava polaznika 3. Start up akademije Žepče 2021.

“Start up akademija mi je bila veoma korisna jer sam na predavanjima naučila kako poslovati sa klijentima, koji je najbolji način da im se pristupi, kako ih privući da kupuju ili da koriste naše usluge. Također mi je bilo korisno to što sam na jednom mjestu saznala što mi je sve potrebno za otvaranje obrta i koliko će me koštati.  Zahvaljujem se RAŽ-u  na održanoj Start up akademiji i ponovno bi željela da sudjelujem na sličnim edukacijama.” (Samra P.)

“Pohvalno je da su organizatori, predavači, kao i mentori nesebično dijelili znanje, iskustvo i mnoge bitne informacije s nama, te vrlo rado učestvovali u rješavanju svih naših nedoumica. Također, dojmilo me to što Razvojna agencija Žepče, kao organizator Start up akademije, rado ističe da i po završetku iste stoji na raspolaganju svima kojima može pomoći, ali istovremeno to i dokazuje kroz svoje postupke. Razvojna agencija Žepče je definitivno mentor i partner kojeg bih poželio svakome poduzetniku.” (Bulend Š.)

Razvojna agencija Žepče će i u budućnosti raditi na edukaciji osoba koje žele osnovati biznis, te će im pomoći pri njihovom osnivanju kroz Start up akademiju.

3. Start-up akademija Žepče je podržana od strane Općine Žepče, Fondacije Helvetas – Moja budućnost, i Biroa rada Žepče.

Prijave za 4. Start up akademiju Žepče 2022. godinu bit će moguće od studenog/novembra 2021. godine.

Više informacije bit će objavljeno na https://akademija.razepce.com/start-up-akademija/