Javni poziv – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2021.


Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i  izbjeglicama  iz Bosne  i Hercegovine  („Službene  novine  FBiH”,  broj:  15/05),  i Programa – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika  broj: 03-32-3- 71 /21 od 14.04.2021 g., a u   cilju  planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim poduzetnicima i MSP (malim i srednjim poduzećima) za sufinanciranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

1. Obrtnici/samostalni poduzetnici i MSP:

  • koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postupak registracije poslovnog subjekta;
  • koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
  • čiji su vlasnici ili osnivači povratnici, ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto prebivališta na području općina Federacije Bosne i Hercegovine, definiranih u stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske;
  • koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog poziva;
  • koji su danom apliciranja registrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim propisima:
   • obrtnici/samostalni poduzetnici registrirani u općini povratka,
   • MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
  • koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje vlastitog biznisa.

Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:

 • čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
 • koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, „za privremeni“, „za sezonski rad“ i slično, kao i dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i zadruge.

2. Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti iz stava (1) ovog člana ako ispunjavaju navedene uvjete i imaju registriranu djelatnost:

  • na području općina entiteta RS-a i
  • na području sljedećih općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak,  Goražde, Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

Ukoliko podnositelj prijave ne ispunjava naprijed navedene uvjete, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje, osim za aplikante koji su u postupku registracije, a koji su obavezni u roku do 60 dana od dana objave javnog poziva dostaviti potrebne dokaze kada će ove prijave biti ponovo razmotrene.

Cjelokupan tekst javnog poziva sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti u nastavku.

JAVNI-POZIV-Start-up2021

Prijavni_obrazac-startUp21

PROGRAM-START-UP-2021

Izjava-o-ranijem-koristenju-Start-up-21

Izjava-o-spremnosti-sufinansiranja-Start-up2021

Izjava-o-spremnosti-zaposljavanja-Start-up2021

BIZNIS_-PLAN-obrazac-startup21