Održan sastanak mentora iz Federacije Bosne i Hercegovine


Mentori iz Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Razvojne agencije Žepče i Tehnološkog parka SPARK Mostar, sudjelovali su na sastanku mentora iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je održan 11. ožujka u prostorijama agencije SERDA. Sastanak je organiziran u suradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA.

U okviru sastanka, mentori su imali priliku razmijeniti dosadašnja iskustva, kao i izazove sa kojima se suočavaju  tokom praktične obuke u poduzećima. Bila je ovo prilika da se predlože i određene mjere za poboljšanje, kako bi svi mentori  dodatno unaprijedili svoje mentorske vještine.

Sastanak je organiziran u okviru projekta «Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja poduzeća na Zapadnom Balkanu – faza 2» u čijoj realizaciji učestvuju Federalno  ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

Zahvaljujući podršci Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA, do sada su certificirana 34 mentora u Federaciji BiH. 26 kompanija koje su ispunile uvjete javnog poziva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta su korisnici besplatne  mentoring podrške.