Iz medija: Branka Janko: Dvije nove investicije u Žepču


Direktorica Razvojne agencije Žepče (RAŽ), u intervjuu za Oslobođenje govori o uspjehu ove općine, novim i postojećim investicijama, radnoj snazi…

Općina Žepče važi za jednu od najrazvijenijih u FBiH, je li teško održati taj imidž?

– Razvojna agencija Žepče, zajedno sa Općinom Žepče, kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta poslovanja kako za postojeće poduzetnike, tako i za nove investitore, i domaće i strane. Kontinuirano se radi na proširenju postojećih poslovnih zona i na izgradnji novih. Tako se trenutno radi na unapređenju infrastrukture Industrijske zone Polja, kroz provedbu završnih radova na elektrifikaciji, prometnoj infrastrukturi i izgradnji kolektora u okviru IZ-a. Ukupna vrijednost radova je 250.000 KM, a financira se sredstvima FMRPO i Ministarstva privrede ZDK-a. Priprema se i nova IZ Radovlje u kojoj će biti raspoloživo 8 – 10 parcela. Neki od pokazatelja uspješnosti poslovanja su: povećanje broja privrednih subjekata gdje je u 2017. godini bilo registrirano 545 poduzeća, a u 2016. 539 poduzeća. Dok je u istom razdoblju zaposlenost povećana za 10,37 posto (2016. godine 4.985 zaposlenih, a 2017. 5.502), što pokazuje rast zaposlenih u postojećim poduzećima i zapošljavanja u novim privrednim subjektima. U istom razdoblju stopa nezaposlenosti je smanjena za 6,5 posto (2016 – 4.962 nezaposlenih, 2017 – 4.657).

Razvoj ideja

Općina Žepče sudjeluje u subvencioniranju troškova investiranja u proizvodno-poslovne objekte kroz smanjenje rente za korisne površine objekata i visinu naknade za uređenje građevinskog zemljišta, te iznos ovih naknada se umanjuje od 30 do 75 posto u zavisnosti od broja radnika koje zapošljava investitor. Također, izgradnja proizvodnih objekta u IZ Polje subvencionirana je umanjenjem naknade u iznosu od 75 posto bez obzira na broj radnika. Poduzetništvo se potiče i kroz grant šemu, koja je uspostavljena u okviru projekta MEG, a usmjerena je na direktnu podršku poduzetnicima kroz subvencioniranje troškova nastupa na sajmovima, podrška startup poduzećima, tehnološko unapređenje proizvodnih procesa i podrška za novo upošljavanje radne snage. Vrijednost grant šeme za 2018. godinu je 80.000 KM i podržano je 19 poduzeća iz različitih sektora (tekstil, metal, drvo, agrobiznis, prehrambena industrija, tradicionalni zanat). Grant šema nastavit će se i u idućoj godini.

Nedavno je otvoren prvi Centar poslovnih kompetencija u BiH, šta će on ustvari raditi i na koji način će pomoći razvoju privrede?

– Ovaj centar će razvijati vještine i kompetencije u određenim područjima, jer smo primijetili da se mnoge mlade osobe koje žele razviti svoj biznis susreću sa problemom razvoja ideje, odnosno dođu do faze kada im se treba stručno objasniti kako da tu svoju ideju razviju i sa kojim institucijama da se povežu. Upravo tu vidim priliku ovog centra jer smo uspostavili partnersku mrežu, imamo dobru prekograničnu saradnju, a imamo i prve potpisnike memoranduma (dvije srednje škole iz Žepča, Centar kompetencija iz Vinkovaca, razvojna agencija iz Zenice koja upravlja laboratorijom za ispitivanje namještaja).

S druge strane, Centar poslovnih kompetencija bit će fokusiran na potrebe malog i srednjeg poduzetništva u drvnom i tekstilnom sektoru, s kojima će se raditi na razvoju inovacija i dodatne vrijednosti na postojeće proizvode, a što je ključ za uspjeh. Uloga Centra bit će i u razvijanju poduzetničkog razmišljanja kod najmlađih, od osnovne i srednje škole, kroz više modela edukacija koje će se realizirati i u suradnji sa školama kao dodatna aktivnost za učenike, a s namjerom da u budućnosti promijenimo svijest mladog čovjeka o njegovom zapošljavanju i samozapošljavanju, te da stvorimo poduzetnog čovjeka. Jedni od korisnika usluga bit će i osobe s poteškoćama u razvoju koje su izvan radnog okruženja, najviše zbog naših predrasuda, a itekako mogu doprinijeti cjelokupnom razvoju. Ovo je duži proces, ali i na njemu ćemo raditi kroz naše naredne aktivnosti.

Kakva je situacija što se tiče investicija, je li bilo nekih novih ove godine?

– Trenutno imamo dva investitora koja su se obratila Centru za investitore RAŽ-a i menadžment im pruža podršku za realizaciju njihovih ideja. Jedan investitor radi na izgradnji proizvodno-poslovne zgrade za proizvodnju PVC stolarije, a radi se o investitoru koji je povratnik iz dijaspore i planira u prvi mah uložiti oko 300.000 KM u proizvodnu halu i opremu. Druga investicija odnosi se na zajedničko ulaganje domaćeg i investitora iz dijaspore, a radi se o proizvodnji opreme za ventiliranje i prečistače u industrijskim procesima. Sva proizvodnja se planira plasirati na inostrana tržišta. U općini Žepče, investitori su od 2013. do 2018. godine investirali 28 miliona KM u proizvodne hale i tehnološko unapređenje proizvodnje.

U koje oblasti se najviše investira i jesu li investitori većinom domaći ili strani?

– Najveći broj investicija odnosi se na investiranje u metalnom i drvnom sektoru, dok se investicije u tekstilnom sektoru najvećim dijelom odnose na zakup poslovnih prostora i zapošljavanje radne snage. Domaći investitori prednjače u ulaganjima u postojeće proizvodnje i proizvodne procese.

Dijaspora se sve više odlučuje na pokretanje biznisa širom BiH, pa je li isti slučaj i u Žepču, je li bilo već nekih investicija ili se neka tek sprema?

– Investicije iz dijaspore već su prisutne u općini Žepče, kako smo naprijed naveli, trenutno su u fazi provedbe dvije investicije iz dijaspore, a vjerojatno ih ima još, samo RAŽ trenutno ne raspolaže informacijama o njima. Također, Općina je ušla u projekt Dijaspora za razvoj, koji provodi UNDP i kroz različite aktivnosti podržava ulaganja iz dijaspore u lokalnu zajednicu uz podršku iz projekta.

Edukacije

U narednoj godini planirano je organiziranje i posebne višednevne konferencije koja će biti posvećena dijaspori i radu sa dijasporom. Dijaspora je naš igrač na terenu koji će svojom snagom kroz znanje i kapital pomoći razvoj lokalne sredine, ali mi smo ti koji moramo stvoriti plodno tlo za takvo nešto.

Kako se borite sa nedostatkom kvalificirane radne snage? Je li to kroz neke prekvalifikacije, u kojim oblastima najviše radnika nedostaje?

– Kvalificirana radna snaga je općeniti problem u BiH, pa tako i u općini Žepče. Kako bismo osigurali potrebne kvalifikacije za potrebe MSP sektora, radimo na unapređenju sustava obrazovanja, posebno u domenu otvaranja novih zanimanja (tako je ove godine u SMŠ Žepče otvoren novi smjer 4-godišnjeg obrazovanja – web dizajner), RAŽ je za dvije srednje škole kroz projekte nabavio 3D printere u svrhu modernizacije obrazovnog sustava, poticanje učenika na razvoj novih proizvoda i aktivnije učešće učenika u IT sektoru, a koji je jedan od brzo rastućih sektora u BiH. Također, kroz rad Odbora za obrazovanja i zapošljavanje Općine Žepče inicirano je održavanje edukacije o profesionalnoj orijentaciji za završne razrede osnovnih i srednjih škola gdje su im predstavljeni stanje na tržištu rada i rezultati provedene ankete o kadrovskim potrebama u općini Žepče, koju svake godine provodi Razvojna agencija Žepče. U narednom periodu nastojat ćemo fokus staviti na programe obuka za posebna znanja koja su neophodna našim kompanijama. Jedan od programa koji je osmišljen i na kojem se dodatno radi je i Mentoring lider kompanija u svim sektorima koji su zastupljeni u općini Žepče. Trenutno je u pripremi i očekujemo u narednoj godini njegovu značajniju primjenu.

Izvor: Oslobodjenje.ba