Žepačka firma „Fastco“ d.o.o Žepče među brzorastućim kompanijama Bosne i Hercegovine


U okviru projekta „Brzorastuće kompanije u Bosni i Hercegovini i regiji“ Poslovne novine su provele sveobuhvatnu analizu i rangiranje domaćih kompanija koje su zadovoljile kriterije brzog rasta.

Podatke za rangiranja brzorastućih kompanija, kao i podršku projektu, pružila kompanija LRC BIS. Parametri koji su primjenjivani su u skladu sa onima koji se koriste u Europi i svijetu, a prilagođeni su specifičnostima tržišta BiH i regije. Također, u metodologiju je uključena i LRC BIS bonitetna ocjena kompanija. Pri rangiranju brzorastućih kompanija, pored kriterija, korištena je i „Složena godišnja stopa rasta“ (Compound Annual Growth Rate – CAGR) za period 2015. – 2017. godina.

Kriteriji za rangiranje su: rast prihoda u protekle tri godine, rast uposlenih u protekle tri godine, pozitivna dobit kompanije u posljednje dvije izvještajne godine, bez blokada transkacijskih računa na dan rangiranja, bonitetna ocjena 3, 4 ili 5 te prihod u 2017. godini preko 300.000,00 KM.

Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima u protekle tri godine, prema podacima Poslovnih novina, žepačka firma „Fastco“ d.o.o, svrstana je među brzorastuće kompanije u svojoj djelatnosti i među više od 32.000 firmi koje su u 2017. godini predale završni račun nadležnoj agenciji.

Kompanija „Fastco“ d.o.o Žepče trenutno je u završnoj fazi izgradnje poslovnog objekta u Industrijskoj zoni „Polja“, zapošljava 12 radnika a prihodi ove kompanije od osnivanja konstantno rastu. Završetkom poslovne hale, kompanija će proširiti proizvodnju repromaterijala za tapacirani namještaj te započeti proizvodnju tapaciranih kreveta (bez proizvodnje madraca). Fastco upošljava mlad i obrazovan kadar a zahvaljujući iskusnom menadžmentu, kompanija ostvaruje kontinuirano dobre rezultate. U proteklom periodu, kompanija je investirala preko 1.000.000,00 KM u izgradnju i opremanje poslovno-proizvodne hale.

Pored firme Fastco, među brzorastućim kompanijama našla se i žepačka firma „Ares-gradnja“ d.o.o Žepče, koja posluje od 2002. godine a trenutno upošljava 15 radnika.