Objavljen Javni poziv ZDK za subvencioniranje plaće za ožujak/mart 2020


Ministarstvo za privredu ZDK objavilo je 15.04.2020. Javni  poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za ožujak/ mart 2020. godine.

Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti na području ZDK kojima je zabranjen rad od ožujka/marta naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koji nisu raskinuli ugovore o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02. do 31.03.2020. godine.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 30. travanj/april 2020. godine.  

Zahtjeve će razmatrati komisija Ministarstva za privredu, a na osnovu izvještaja Komisije Ministarstvo za privredu će predlagati Vladi Kantona donošenje odluka o odobravanju sredstava.

Radi povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID-19, ovjerene i potpisane zahtjeve za subvenciju potrebno je dostaviti isključivo putem pošte na adresu Ministarstva privrede Zeničko-dobojskog kantona.

Adresu, potrebne obrasce i listu djelatnosti koje su zabranjene naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koje mogu ostvariti pravo na subvenciju, možete preuzeti sa sljedećeg LINKA.

Ukoliko Vam budu trebale dodatne informacije ili pomoć možete nam se obratiti na e-mail razepce@gmail.com ili na broj telefona Razvojne agencije Žepče 032 880 273.