Posjeta predstavnika Razvojne banke FBiH Razvojnoj agenciji Žepče


U srijedu, 20.03.2019. godine, Razvojnu agenciju Žepče su posjetili predstavnici Razvojne banke FBiH – ispostava Zenica, sa ciljem informiranja o aktualnim kreditnim linijama za privatna i javna poduzeća.

Predstavljene su kreditne linije koje su posebno iskoristive i primjenjive na području Žepča i za žepačke firme. Novina u kreditnoj ponudi Razvojne banke je kreditiranje investicionih projekata općina i gradova, kantona i federacije BiH.

Kreditne linije za MSP su:

Dodatne informacije o uvjetima kreditiranja mogu se dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče kao i na web stranici Razvojne banke FBiH.