Program za Malu privredu 2020-2021. godina.


Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine , a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV za učeśće u  Programu “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu“

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu, broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine.

II PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti:

    1. Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja poduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 15 zaposlenika i koja će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu ovog
    2. Obrtnici (fizička lica), poslovna udruženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 10 zaposlenika, i koji će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu ovog

Pravo na dodjelu sredstava imaju poslovni subjekti iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili registriranu poslovnu jedinicu na području:

    1. Entiteta Republika Srpska,
    2. Općine entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija,  Kladanj, Lukavac, Sapna, Teočak,  Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Čapljina, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar,Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača,Bugojno, Fojnica, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Doboj Jug, Maglaj, Tešanj, Olovo, Usora, Vareš, Zavidovići i Žepče.

Ukoliko podnosilac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje.

Detaljan javni poziv sa pratećim dokumentima možete preuzeti u nastavku: